Sociaal omgaan met mensen in de schulden

Door een nieuwe wet wordt er met meer zorg en vlijt gedacht over de medemens. Hun zorgen en financiële problemen kunnen dusdanig uit de hand gelopen zijn, dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Waarom zouden we het hen moeilijker maken dan dat ze het al hebben?

Schulden, schulden en nog meer schulden

Dankzij de nieuwe invorderingswet, moeten schuldeisers socialer omgaan met diegenen die al in diepe schulden zitten. Vanuit de overheid werd gesignaleerd dat sommige Nederlanders veel schulden hebben en dan ook nog regelmatig gebeld, gemaild en brieven ontvangen over hun schuld, met het verzoek om snel af te lossen. Dit kunnen soms grote bedragen zijn, waardoor het een financiële strop kan betekenen voor de schuldigen.

Mee blijven doen in de samenleving

Hoe meer er afbetaald moet worden, hoe minder geld je overhoudt voor de basiskosten als de huur en boodschappen. Hoe verder dit zich opstapelt, hoe sneller de gemeente de schuldigen moet helpen om het hoofd boven water te houden en bijvoorbeeld opvang te regelen. Op deze manier wordt diegene met de schulden naar de randen van de samenleving verbannen. Een gegeven wat niet goed is voor de eigenwaarde van de schuldige.

De nieuwe wet

Door de nieuwe wet vangt de schuldige niet alle wind op. Vanuit de overheid is bepaald dat de schuldeiser zich op een andere manier moet opstellen. Deze socialere manier houdt in dat er meer gekeken wordt naar de situatie van diegene met de schulden. Stapelen de schulden zich op? Dan kan er wellicht een andere regeling getroffen worden.

Financieel zelfredzaam

Het doel van de nieuwe invorderingswet is het zelfredzamer maken van Nederlanders met veel schulden. Door ze niet à la minute strenge betalingsregelingen op te leggen, kunnen zij vrijer ademen. Echter is het ook zo dat belastinginvorderaars niet altijd weten hoe de financiële situatie van de schuldige erbij staat. Het is daarom belangrijk om, als je diegene bent met schulden, in gesprek te gaan met de instantie die bedrag X aan je vraagt. Zo kan er in samenspraak een andere regeling getroffen worden.

Communicatie is belangrijk

Naast de nieuwe invorderingswet is het dus belangrijk om te blijven praten. Niet iedere invorderaar mag de financiële situatie van schuldigen inzien. De schuldeiser heeft wellicht wel de intentie om ‘sociaal’ te vorderen, maar weet simpelweg niet van de schuldenstapel af. Geef dit daarom zo snel mogelijk bij de schuldeiser aan.

 

Wat Vakmasters kan doen voor jou

Wat is Vakmasters?

Vakmasters is een uitzendbureau die zich gespecialiseerd heeft op het gebied bouw en techniek. Naast dat het u kan helpen aan een baan werkt Vakmasters samen met bouw en techniek opleidingen die leerlingen aan betaalde stages en werk kan helpen op hun vakgebied.

 

Wat doet Vakmasters voor je?

Vakmasters heeft over geheel Nederland vestigingen zitten die helpen naar het zoeken naar banen. Het is als werkzoekende in de bouw en techniek verstandig om uzelf in te schrijven van een vestiging in de buurt. Dat is om ervoor te zorgen dat je gemakkelijk in de buurt werk aangeboden krijgt, zo voorkom je dat je vanuit Limburg helemaal naar Noord Holland zou moeten voor werk (kan natuurlijk voorkomen). Vakmasters helpt ook bij de bemiddeling en doet dezelfde werkzaamheden verrichten net als ieder ander uitzendbureau in Nederland. In de volgende gebieden zijn vestigingen te vinden:

 • Noord Hollands Midden
 • Brabant – Limburg
 • Zuid Holland
 • Zuidwest (Zeeland etc.)
 • Utrecht ‘t Gooi
 • Rivierengebied
 • Oss/Nijmegen

Dus als u opzoek bent naar Werk in de bouw of techniek neem dan contact op met een vestiging uit de buurt en kijk wat de mogelijkheden zijn. Per gebied kunnen er meerder vestigingen zijn die u verder kunnen helpen.

 

Werken bij Vakmasters

Vakmasters is een uitzendbureau die zich sterk maakt voor eerlijke beloning van de werknemers. U als bouwvakker heeft namelijk ook het recht op een eerlijk en goed salaris. Naast het aanbieden van werk biedt Vakmasters je ook een goed pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering mocht er iets gebeuren op het werk.

Het uitzendbureau biedt ook de nieuwe generatie bouwvakkers een kans en wilt hen ook helpen met de zoektocht naar stages of werk in de bouw en techniek.

Dit zijn echter geen loze beloftes die u wel vaker hoort, zo is Vakmasters aangesloten bij de

 • NBBU: de brancheorganisatie voor arbeidsmarkt intermediairs. Die organisaties houdt in de gaten of alles wel eerlijk en netjes verloopt zoals de CAO dat beschrijft
 • Stichting Normering Arbeid: Deze organisatie selecteert bouwbedrijven die een NEN-4400-1 norm certificering hebben en geeft deze door aan Vakmasters
 • Zelf NEN-4400-1 gecertificeerd. Als een onderneming beschikt over dit certificaat heeft het de volgende zaken op orde:
  • Personeelsadministratie
  • Volgens de regels loonheffing en/of omzetbelasting afdragen
  • Werken alleen met gerechtigde arbeiders die in Nederland mogen werken.

Dit laat de betrouwbaarheid van Vakmasters zien, omdat ze meewerken aan onderzoeken en de regels volgen zoals die opgesteld zijn door de overheid.

Ontslag en payroll

Payroll wordt steeds populairder in Nederland. Zoals bij zoveel onderwerpen geldt ook hier: hoe populairder iets wordt, des te meer regels komen er rondom payrolling services. In dit artikel gaan we wat dieper in op het onderwerp “ontslag en payroll”.

Met payroll koopt u een deel van het ontslagrisico af. Let hierbij echter goed op wat de voorwaarden bij het payroll bedrijf zijn. In de voorwaarden staan altijd regels rondom ziekte, ontslag en pensioen opgenomen. Wanneer u afscheid van iemand moet nemen, om wat voor reden dan ook, moet dit met een redelijke opzegtermijn mogelijk zijn. Het risico ligt namelijk bij het payroll bureau, dat is het hele idee achter payrolling.

Ontslag neemt de nodige risico’s en kosten met zich mee. Payroll bedrijven kunnen een deel van deze kosten opnemen in hun tarieven. Soms kan het payroll bedrijf deze ook aan u als opdrachtgever doorberekenen. Om deze reden is het belangrijk te weten wat er van u wordt verlangd met betrekking tot dossiervorming bij ontslag en het vervolgtraject erbij (herplaatsing, ontslagvergoeding, etc.) Het kan ook zeker een aanrader zijn om een professional naar uw overeenkomst te laten kijken. Een jurist let op hele andere zaken dan u, bij het aangaan van een overeenkomst. Ook hier geldt, wees verstandig! U kunt uw geld tenslotte maar één keer uitgeven.

 

 

 

 

Ontslagen, wat nu?

Veel Nederlanders krijgen het te horen in deze tijd. Na jarenlange trouwe dienst worden ze dan toch echt ontslagen. Daarbij krijgen ze vaak te horen dat het niet anders kan, een reorganisatie is nodig voor het voortbestaan van het bedrijf.

Tekenen voor ontslag

In veel gevallen is dit ook de waarheid. Bedrijven leiden structureel verlies. Vaak is het echter ook zo dat de crisis een smoes is om iemand te kunnen ontslaan. Denk daarom goed na voordat je tekent voor je ontslag. Een bedrijf moet namelijk kunnen aantonen dat een ontslag noodzakelijk is. Wanneer jij heb getekend voor je ontslag is dit echter bindend en kan het UWV hier niks meer aan doen.

Sociaal isolement

De eerste stap is om niet in een sociaal isolement te vallen wanneer je bent ontslagen. Het is raadzaam om ergens bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen zodat dit tot een minimum blijft beperkt. Wanneer je bent ontslagen kan je ook het vertrouwen verliezen in mensen om je heen. Je ziet het niet aankomen, maar het is belangrijk dat je niet een sociale fobie opbouwt.

Onwerkbare situatie

Vervolgens is het verstandig om je bij de arbo dokter arbeidsongeschikt te laten verklaren. Er is ten slotte toch een onwerkbare situatie ontstaan. In de tussentijd is het dan verstandig om iemand in de hand te houden, die er je kan verdedigen bij de UWV.

Mijn contract stopt, wat nu?

Heeft u een tijdelijk contact en loopt dat binnenkort af? Bij een tijdelijk contract is er geen opzegtermijn. Ga daarom meteen op zoek naar werk wanneer u te horen krijgt dat uw contract niet wordt verlengd. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV. Biedt uw huidige werkgever u een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan ontvangt u géén WW-uitkering.

Wat kan je doen om ander werk te vinden?

Ga zo snel mogelijk op zoek naar werk zodra u weet dat u geen contract hoeft te verwachten. Vraag zelf vóór afloop van het contract om een verlenging van uw contract. U kunt ook vragen of het mogelijk is ander werk te krijgen bij uw werkgever.

Een vast contract na tijdelijke contracten

Soms worden 2 of meer tijdelijke contracten achter elkaar als 1 vast contract beschouwd. U en uw werkgever moeten zich in dat geval aan andere regels houden. Heeft u een aantal tijdelijke contracten gehad bij dezelfde werkgever, met tussenpozen van 3 maanden of minder? Dan gelden hier de volgende regels voor:

 • Heeft u 2 of meer contracten voor bepaalde tijd gekregen? En zijn deze samen meer dan 36 maanden? Dan wordt uw arbeidsovereenkomst als een vast contract gezien;
 • Heeft u meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd gekregen? Dan telt uw 4de arbeidsovereenkomst als een vast contract. Dit geldt ook als die contracten samen korten dan 36 maanden zijn;
 • Heeft u constant bij dezelfde werkgever gewerkt, maar liepen 1 of meer contracten via een uitzendbureau? Dan geldt dat soms ook als een vast contract.

Let op: soms gelden er andere regels. Deze vindt u in de CAO die voor u geldt.

Wat is ontslag op staande voet?

Wanneer er sprake is van ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als hier een geldige reden voor is. Hij moet deze reden altijd aan u vertellen.

Geldige reden voor ontslag op staan voet

Redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige misdragingen op de werkvloer. Denk aan diefstal, fraudatie of weigering van werkzaamheden zonder geldige reden. Ook wanneer u onder invloed van alcohol of drugs uw werk niet goed uit kunt voeren.

Werkgever kan betaling loon afkappen

Uw werkgever kan bij ontslag op staande voet uw loonbetaling per direct beëindigen. In dat geval is hij niet verplicht om u nog langer loon te betalen.

Geen recht op een WW-uitkering

Wanneer u op staande voet wordt ontslagen heeft u geen recht op een WW-uitkering. Er is wel een mogelijkheid dat u aanspraak maakt op een bijstandsuitkering van uw gemeente.

Oneens met ontslag

Als u het oneens bent met uw ontslag op staande voet, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw werkgever. Of het ontslag aanvechten via een procedure bij de kantonrechter. Dit moet u binnen 6 maanden na het ontslag doen.

Zieke werknemers stijgt

De laatste jaren is het ziekteverzuim op de werkvloer afgenomen. Het ziekteverzuim is gedaald van 4,1% naar 3,8% in 2013. Terwijl er wel steeds meer mensen ziek zijn, alleen melden zij zich liever niet ziek. Omdat ze bang zijn dat hun collega’s het werk niet overnemen of ontslag te krijgen omdat ze ziek zijn.

De werknemers die zich ziek melden zijn bang om ontslagen te worden of dat het werk alleen maar opstapelt in hun afwezigheid. Steeds meer mensen die eigenlijk thuis horen te zijn omdat ze ziek zijn, gaan toch gewoon werken. 25% van de mensen doet liever het werk ondanks dat ze ziek zijn, dan dat het werk te hoog opstapelt. In 2012 was dit percentage nog maar 15%, het is het afgelopen jaar dus flink toegenomen.

Ook de crisis waarin we nog steeds verkeren is een reden voor werknemers om bang te zijn hun baan te verliezen. Daarom komen ook veel werknemers gewoon werken als ze ziek zijn. Maar het brengt ook een risico met zich mee als werknemers gewoon komen werken als zij ziek zijn. Wanneer je veel met je collega’s werkt kan je deze ook aansteken, waardoor zij ook ziek worden.

Ontslagen in financiële sector

In de financiële sector zijn er erg veel ontslagen, sinds de crisis is uitgebroken. Maar liefst 46.000 mensen hebben hun baan verloren in deze sector. Niet alleen de financiële sector staat onder druk, ook in de bouw en de zorg sector vallen veel ontslagen.

Door de kredietcrisis moeten banken, verzekeraars en andere financiële instellingen veel bezuinigen. Er wordt in deze sector veel geautomatiseerd en bezuinigd, hierdoor verliezen veel mensen hun baan. Bij de banken zijn de meeste mensen ontslagen, het aantal banen bij de bank zijn met 30 procent afgenomen. Alleen al bij de ABN Amro zijn er meer als 6.000 banen verloren gegaan. En er zijn zelfs nog meer ontslagen aangekondigd bij deze bank. Dit betekent een daling van de totale werkgelegenheid van 25% bij ABN Amro. Bij de verzekeraars was het een afname van 8 procent.

Voor de mensen die ontslagen worden in deze sector is het lastig om een nieuwe baan te vinden. Omdat veel bedrijven in deze sector meer automatisering en bezuinigingen toepassen. Van de gehele sector is de werkgelegenheid met 12,3 procent afgenomen. De verwachting is ook omdat er tegenwoordig zoveel automatisch gaat de werkgelegenheid in deze sector niet veel meer gaat groeien.

Nederlanders niet voorbereid op ontslag

Bijna 60 procent van alle werknemers in Nederland zijn voorbereid op hun ontslag. Ze hebben geen idee wat ze moeten doen als ze ontslagen worden. Niet zo gek want het liefst denk je hier natuurlijk niet over na. Maar door de crisis verliezen wel steeds meer mensen hun baan.

Uit het onderzoek blijkt dat van alle ondervraagden ongeveer 10 procent verwacht dit jaar ontslagen te worden. Van deze mensen weet de helft wat ze hierna gaan doen. Ook komt naar voren dat vooral de jongeren tot 25 jaar al nadenkt over wat ze hierna gaan doen als ze ontslagen worden. Een reden hiervoor kan zijn dat vooral jongeren die net begonnen zijn met werken nog geen vast contract hebben. Ondanks dat het niet leuk is om over na te denken is het wel verstandig om te doen. Op het moment dat je ontslagen wordt is het nog maar heel even tot je echt zonder werk zit.

Door de crisis zijn er veel bedrijven aan het bezuinigen en reorganiseren. De kans is nu groter om je baan te verliezen. Aan de cijfers te zien is het best zorgwekkend om te zien dat maar de helft van degene die al verwachten ontslagen te worden al nagedacht heeft over een alternatief.

Wat moet er in een ontslagbrief staan?

Een nieuwe, uitdagende baan gevonden maar nog steeds in dienst bij uw bedrijf? Door middel van een ontslagbrief dient u formeel ontslag in. Zo beëindigt u de arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Uiteraard staat hierin dat u ontslag neemt en per wanneer. Maar hoe schrijft u een goede en volledig correcte ontslagbrief? Lees hier wat er qua inhoud in moet staan en ook geven we enkele tips!

Inhoud ontslagbrief

De volgende gegevens zijn vereist bij een ontslagbrief: volledige adresgegevens van het bedrijf waar u werkt, het feit dat u uw arbeidsovereenkomst opzegt en de vertrekdatum, eigen naam, voorletters en adresgegevens en een ondertekening met de plaats, datum, naam en handtekening.
Ga deze punten zorgvuldig na, omdat zo uw ontslagbrief rechtsgeldig is. Het betreft namelijk een juridische overeenkomst van ontbinding.
Ten tweede moet u ook rekening houden met uw opzegtermijn, om eventuele conflicten te voorkomen. Een goede indruk achter laten is altijd handig in de toekomst. Toekomstige werkgevers vragen in deze tijden van crisis en de mogelijkheden tot het laten solliciteren van veel werknemers, vaak om referenties. Heeft u een goede indruk achter gelaten bij een bedrijf, zullen ze u zeker aanbevelen. Gaat u met een conflict weg, zullen ze u eerder afraden. U kunt dus ook aangeven lopende zaken over te geven en de succesvolle samenwerking te benoemen.

Laat dus altijd een positieve indruk achter (voor zover mogelijk). Dit zou eventueel belangrijk kunnen zijn voor uw toekomstige werkgever. Een tweede tip is om de taken die u had, goed over te geven naar uw opvolger. Archiveer belangrijke stukken en leg uw werkwijze uit, mogelijk heeft uw opvolger hier profijt van!